Maakt u zich zorgen over?

  • De veiligheid van uw voedsel?
  • De relatie voeding en gezondheid?
  • De oorsprong van uw voedsel?
  • De kwaliteit van uw voeding?

Surf dan eens doorheen deze site en verneem alles over hoe ons voedsel gemaakt en beschermd wordt. In de voedselketen volgt u alle stappen van de voeding: van de grondstof tot het eindproduct op uw bord. U verneemt er eveneens hoe onze voeding staat in relatie tot onze gezondheid. Wij wensen u een aangenaam en leerrijk bezoek!

Vous vous faites du souci quant à:

  • La sécurité de votre alimentation?
  • La relation alimentation et santé?
  • L'origine de votre alimentation?
  • La qualité de votre alimentation?

Dans ce cas, parcourez ce site et vous saurez tout sur la production et la sécurité alimentaires. Dans la chaîne alimentaire, vous survolerez toutes les facettes de l'alimentation, de la matière première au produit fini qui se retrouve dans votre assiette. Vous y découvrirez également la relation entre notre alimentation et notre santé. Nous vous souhaitons une visite agréable et instructive !